Στον ουρανό της Ευρώπης καθημερινά 27.000 πτήσεις
Φθηνά αεροπορικά εισ
2014-02-03 07:31:36

Στον ουρανό της Ευρώπης καθημερινά 27.000 πτήσεις

Κινδυνεύει να δημιουργηθεί χάος στον ουρανό της Ευρώπης με 27.000 καταγεγραμμένες πτήσεις καθημερινά.
Για αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης του εναέριου χώρου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το σχέδιο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, που έχει ως στόχο την καλύτερη οργάνωση της εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματική, ανταγωνιστική, ασφαλής και λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον. Η πρόοδος, ωστόσο, φαίνεται να καθυστερεί.

Ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος είναι δομημένος, σύμφωνα με τα εθνικά σύνορα. Υπάρχουν 28 εθνικά συστήματα που ελέγχουν την εναέρια κυκλοφορία, στα οποία παρέχουν υπηρεσίες 60 κέντρα εναέριας κυκλοφορίας, χωρισμένα σε 650 τομείς.

Ο κατακερματισμός των δρομολογίων είναι αναποτελεσματικός

Συχνά υπάρχουν προορισμοί στους οποίους δεν πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις και έτσι τα δρομολόγια έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι υψηλότερες και καταναλώνονται περισσότερα καύσιμα. Το κόστος φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τελικά πληρώνονται από τους επιβάτες.

Το σχέδιο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας '90, με σκοπό την κατάργηση των εθνικών συνόρων και τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Η πρώτη συμφωνία εγκρίθηκε το 2004 (SES 1), αλλά δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το 2009 (SES 2) ανανεώθηκε με βελτιωμένους όρους.

Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του σχεδίου, για αυτό και η σημερινή έκθεση (SES 2+) έχει ως στόχο την επιτάχυνση της μεταρρύθμισης στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

Η έκθεση SES 2+ ασχολείται με δύο βασικά προβλήματα

Το ένα βασικό πρόβλημα είναι η αναποτελεσματικότητα στην αεροναυτιλία. Για το λόγο αυτό η κατάργηση των εθνικών συνόρων θα επιτρέψει τη δημιουργία μικρότερων διαδρομών και με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

Επιπλέον, ο οργανωτικός και δημοσιονομικός διαχωρισμός των εθνικών εποπτικών αρχών από τους οργανισμούς ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας θα βελτιώσει την ασφάλεια και θα διευκολύνει την εποπτεία.

Το άλλο ζήτημα που προσπαθεί να βελτιώσει η έκθεση είναι ο κατακερματισμός της εναέριας κυκλοφορίας. Μέχρι τώρα υπήρχαν 28 εθνικά τμήματα εναέριας κυκλοφορίας τα οποία θα αντικατασταθούν από 9 περιφερειακά, που έχουν ήδη δημιουργηθεί, αλλά δε λειτουργούν πλήρως. Το SES 2+ θα κάνει την διαδικασία επίτευξης των στόχων πιο ανεξάρτητη, πιο διαφανή και θα βελτιώσει την απόδοσή της.

Η έκθεση τέθηκε σε ψηφοφορία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών του ΕΚ την Τρίτη 30 Ιανουαρίου. Πρέπει να εγκριθεί επιπλέον από τα κράτη μέλη και από το ΕΚ.

Κλείσε τωρα φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

πηγή